• /´dʒu:dikətʃə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Các quan toà của một nước
  Bộ máy tư pháp
  the Supreme Court of Judicature
  toà án tối cao nước Anh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X