• /səˈprim , sʊˈprim/

  Thông dụng

  Tính từ

  Tối cao; cao nhất (quyền lực, cấp bậc, mức độ)
  Supreme Soviet
  Xô-viết tối cao ( Liên-xô)
  the supreme ruler of a vast empire
  người thống trị tối cao của một đế quốc rộng lớn
  Lớn nhất; quan trọng nhất; cao nhất
  supreme courage
  sự dũng cảm lớn nhất
  the supreme test of fadelity
  sự thử thách quan trọng nhất về lòng trung thành
  Thượng hạng
  Cuối cùng
  the supreme hour
  giờ hấp hối, lúc lâm chung
  the supreme Pontiff
  Giáo hoàng


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X