• /'kæθoud/

  Thông dụng

  Cách viết khác cathode

  Như cathode

  Kỹ thuật chung

  catốt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X