• Thông dụng

  Thành Ngữ

  keep step (with somebody)
  đi đúng bước (nhất là đi diễu hành)

  Xem thêm step

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X