• Thông dụng

  Thành Ngữ

  keep your chin up!
  (thông tục) không được nản chí! không được thất vọng!

  Xem thêm chin

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X