• /´kelvin/

  Thông dụng

  Danh từ

  Kilôoat giờ
  kelvin scale
  thang nhiệt kenvin

  Chuyên ngành

  Y học

  đơn vị Si về nhiệt độ

  Điện lạnh

  von nhiệt

  Kinh tế

  độ Kelvin

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X