• /skeɪl/

  Thông dụng

  Danh từ

  Quy mô
  Vảy (cá, rắn, cánh sâu bọ)
  (thực vật học) vảy bắc
  Vảy da, vật hình vảy
  Lớp gỉ (trên sắt)
  Cáu cặn; bựa, cao răng; cặn vôi (như) fur
  the scales fall from somebody's eyes
  sáng mắt ra

  Ngoại động từ

  Đánh vảy, lột vảy
  Cạo lớp gỉ
  Cạo cáu, cạo bựa , cạo cao; cạo cặn vôi
  Tróc vảy, sầy vảy

  Danh từ

  Cái đĩa cân
  ( số nhiều) cái cân (như) a pair of scales
  to hold the scales even
  cầm cân nảy mực
  to throw sword into scale
  lấy vũ khí làm áp lực
  to turn the scale

  Xem turn

  Ngoại động từ

  (từ hiếm,nghĩa hiếm) cân (vật gì), cân được, cân nặng
  to scale ten kilograms
  cân được 10 kilôgam

  Danh từ

  Sự chia độ; mặt chia độ; thước chia độ; hệ thống chia độ
  Sự sắp xếp theo trình độ
  to be high in the scale of creation
  có tính chất sáng tạo ở trình độ cao
  at the top of the scale
  ở trình độ cao nhất
  at the bottom of the scale
  ở trình độ thấp nhất
  Địa vị; mức
  (âm nhạc) thang âm, gam
  major scale
  gam trưởng
  minor scale
  gam thứ
  Số tỷ lệ; thước tỷ lệ, tỷ lệ, quy mô, phạm vi
  scale map
  bản đồ có tỷ lệ lớn
  the scale to be one to fifty thousand
  tỷ lệ sẽ là 1 qoành 5000
  on a great scale
  trên quy mô lớn
  on a world scale
  trên phạm vi toàn thế giới
  to scale
  theo tỷ lệ

  Động từ

  Leo, trèo (bằng thang)
  Vẽ (bản đồ) theo tỷ lệ
  to scale up
  vẽ to ra; tăng cường
  to scale down
  vẽ nhỏ đi; giảm xuống
  Có cùng tỷ lệ; có thể so được với nhau

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Thang đo, thang chia độ, thước tỷ lệ

  Cơ khí & công trình

  cặn (nồi hơi)
  đánh vẩy (gỉ)
  thang số
  pressure gauge scale
  thang số áp kế
  tẩy cặn
  tỷ lệ xích
  scale drawing
  vẽ theo tỷ lệ xích
  vỏ cứng (vật đúc)

  Toán & tin

  thang
  binary scale
  thang nhị phân
  circular scale
  (máy tính ) thang tỷ lệ tròn, thang vòng
  decimal scale
  thang thập phân
  diagonal scale
  thang tỷ lệ ngang
  distance scale
  thang tuyến tính,thang tỷ lệ thẳng
  expanded scale
  thang phóng đại
  frequency scale
  thang tần số
  logarithmic scale
  thang lôga
  non-uniform scale
  thang không đều
  plotting scale
  tỷ lệ xích, thang tỷ lệ
  ratio scale
  (thống kê ) thang tỷ lệ
  recorder scale
  thang ghi
  time scale
  (máy tính ) thang thời gian
  uniform scale
  (tôpô học ) thang đều

  Xây dựng

  cặn cáu (nước)
  số tỉ lệ
  thang chia độ (thước) tỉ lệ
  tỉ xích
  vảy (sơn tranh)
  vẽ theo tỉ lệ
  scale drawing
  sự vẽ theo tỉ lệ

  Y học

  vảy da, cao răng

  Điện lạnh

  chất cáu
  cung bậc
  thang (đo)
  sensitivity scale
  thang độ nhạy
  wet-bulb depression scale
  thang độ hạ bầu ướt
  tỷ xích
  semilogarithmic scale
  tỷ xích bán loga

  Kỹ thuật chung

  bóc vảy
  bóc vỏ
  cỡ
  đánh gỉ
  đĩa cân
  lớp cặn
  lớp cáu
  lớp cáu bám
  lớp vảy bóc
  gỉ sắt
  màng đúc
  mặt số
  mối nối đối đầu
  phần chia thang đo
  phạm vi
  quy mô
  sự chia độ
  scale division
  sự chia độ thang đo
  scale mark
  sự chia độ thang đo
  thang đo
  altitude scale
  thang độ cao
  clip-on scale
  thang đo kẹp vào
  decimal scale
  thang đo thập phân
  full-scale deflection
  độ lệch toàn thang đo
  full-scale value
  giá trị toàn thang đo
  gray scale
  thang đo xám
  gray scale value
  giá trị thang độ xám
  gray-scale image
  hình ảnh thang độ xám
  grey scale value
  giá trị thang đo độ xám
  indicating scale
  thang đo chỉ thị
  large-scale integration
  tích hợp thang đo lớn
  left margin zero scale
  thang đo số không ở lề trái
  light meter scale
  thang đo cường độ ánh sáng
  maximum scale value
  giá trị thang đo cực đại
  maximum scale value
  giá trị toàn thang đo
  mirror scale
  thang đo có gương
  Mohr's scale of hardness
  thang độ cứng Mohr
  Mohs scale
  thang độ cứng Moha
  mohs scale
  thang độ cứng môha
  optimal scale
  thang đo tối ưu
  panel provided for scale particulars
  vùng dành cho dữ liệu thang đo
  projected-scale instrument
  dụng cụ thang đo chìa
  reversed scale
  thang đo đảo ngược
  right margin zero scale
  thang đo điểm không ở lề phải
  roughness scale
  thang độ nhẵn
  round scale indicator
  bộ chỉ thị thang đo tròn
  scale division
  dấu thang đo
  scale division
  phần chia thang đo
  scale division
  sự chia độ thang đo
  scale division
  vạch thang đo
  scale factor
  hệ số thang đo
  scale factor
  hệ số thang độ
  scale illumination
  sự chiếu sáng thang đo
  scale indication
  số chỉ thang đo
  scale interval
  khoảng thang đo
  scale length
  chiều dài thang đo
  scale line
  đường thang đo
  scale line
  vạch kẻ (trên thang đo)
  scale mark
  kim thang đo
  scale mark
  dấu thang đo
  scale mark
  đường mảnh thang đo
  scale mark
  sự chia độ thang đo
  scale mark
  sự đánh dấu thang đo
  scale mark
  vạch thang đo
  scale numbering
  sự đánh số thang đo
  scale of depth
  thang độ sâu
  scale of height
  thang đo cao
  scale of image
  thang đo ảnh
  scale of length
  thang đo dài
  scale range
  khoảng thang đo
  scale range
  dải thang đo
  scale spacing
  khoảng chia thang đo
  scale switch
  công tắc chuyển thang đo
  scale switch
  công tắc thang đo
  scale switch
  thiết bị chuyển mạch thang đo
  scale unit
  đơn vị thang đo
  scale value
  giá trị thang đo
  scleroscope hardness scale
  thang đo độ cứng kiểu xung
  sensitivity scale
  thang độ nhạy
  step scale
  thang đo nhiều nấc
  suppresses zero scale
  thang đo không có điểm không
  suppresses zero scale
  thang đo lưng trừng
  time scale reading
  đơn vị thang đo thời gian
  vernier scale
  thang đo du xích
  vertical scale
  thang độ cao
  wet-bulb depression scale
  thang độ hạ bầu ướt
  thanh
  absolute centigrade temperature scale
  thanh nhiệt độ bách phân tuyệt đối
  absolute scale
  thanh nhiệt độ tuyệt đối
  centigrade temperature scale
  thanh nhiệt độ Celsius
  hardness scale
  thanh độ cứng
  major scale of equal temperament
  thanh đồng chỉnh bước âm thanh chính
  scale formation
  hình thành cặn
  scale formation
  hình thành lớp cặn
  scale formation
  sự hình thành cặn
  scale-coated
  hình thành vảy
  thứ nguyên
  thước tỷ lệ
  big scale
  thước tỷ lệ lớn
  tỷ lệ
  vảy
  vảy cặn
  vảy đúc
  vảy kim loại
  vảy sắt
  vẽ theo tỷ lệ
  scale drawing
  bản vẽ theo tỷ lệ
  scale drawing
  vẽ theo tỷ lệ xích

  Kinh tế

  bậc (lương...)
  base salary scale
  bậc lương căn bản
  bậc lương
  base salary scale
  bậc lương căn bản
  bóc vỏ
  cái cân
  cân
  cặn
  đánh vảy
  quy mô
  quy mô sản xuất
  tách cặn
  scale separator
  thiết bị tách cặn
  scale trap
  bộ phận tách cặn
  thang
  fluidity scale
  thang đo dòng chảy
  pay scale
  thang lương
  payroll scale
  thang lương
  price scale
  thang giá
  price scale
  thang kéo
  rating scale
  thang đánh giá
  ratio scale
  đường thang lôgơ
  ratio scale
  thang tỷ số
  salary scale
  thang lương
  scale fee
  phí theo thang bậc
  scale of charges
  bảng thang giá
  scale of salaries
  thang lương
  scale of value
  thang giá trị
  sliding scale
  thang trượt
  sliding scale of charges
  thang trượt phí
  sliding wage scale
  thang lương di động
  wage scale
  thang lương
  thang (giá...)
  scale of charges
  bảng thang giá
  scale of value
  thang giá trị
  thước tỉ lệ (của một bản đồ)
  thước tỉ lệ (của một bản đồ...)
  tỉ lệ
  tỉ lệ xích
  proportional scale
  tỉ lệ xích (của một bản đồ)
  váng
  vảy
  vỏ ngoài

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X