• (đổi hướng từ Kilograms)
  /´kilou¸græm/

  Thông dụng

  Cách viết khác kilogramme

  Danh từ

  Kilôgam

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  kilôgram

  Giải thích EN: A mass unit 1000 times the gram-equivalent weight. Giải thích VN: Một đơn vị trọng lượng tương ứng với 1000 g.

  Y học

  kilôgam (Kg)

  Điện

  kilôgam

  Giải thích VN: Một ngàn gam.

  Đo lường & điều khiển

  một cân
  một ki-lô

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X