• Thông dụng

  Giới từ

  Nhân với
  five times two is ten
  năm lần hai là mười

  Danh từ số nhiều

  Gấp (dùng để chỉ sự nhân lên)
  this book is three times as long as the length of that one
  cuốn sách này dài gấp ba lần cuốn kia

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X