• /¸kleptou´meini¸æk/

  Thông dụng

  Danh từ
  Người ăn cắp vặt, người tắt mắt

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X