• /´nikəz/

  Thông dụng

  Danh từ số nhiều

  (thông tục) (như) knickerbockers
  Quần lót chẽn gối (của phụ nữ)
  to get one's knickers in a twist
  nổi cơn tam bành, giận điên lên

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X