• /´leibəin´tensiv/

  Kinh tế

  cần nhiều lao động
  labour-intensive commodity
  sản phẩm cần nhiều lao động
  labour-intensive industries
  công nghiệp cần nhiều lao động
  có hàm lượng lao động lớn
  dùng nhiều lao động
  tập trung nhiều sức lao động
  thâm hụt lao động

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X