• /læk'tei∫n/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự sinh sữa, sự chảy sữa
  Sự cho bú

  Chuyên ngành

  Y học

  sự tiết sữa

  Kinh tế

  sự cho bú
  sự sinh sữa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X