• /læk'tei∫nl/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) sự sinh sữa, (thuộc) sự chảy sữa
  (thuộc) sự cho bú

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  cho bú
  sinh sữa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X