• /læk'tesnt/

  Thông dụng

  Tính từ

  Giống sữa, đục như sữa
  Tiết ra giống sữa

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  giống sữa
  như sữa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X