• /læk´tɔmitə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Dụng cụ đo sữa

  Chuyên ngành

  Thực phẩm

  sữa kế

  Kinh tế

  cái đo độ sữa
  tỷ trọng sữa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X