• /lə´kju:nəri/

  Toán & tin

  hổng
  lacunary function
  hàm hổng
  lacunary space
  không gian hổng

  Kỹ thuật chung

  khuyết

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X