• /speis/

  Thông dụng

  Danh từ

  Khoảng trống, khoảng cách (giữa hai hay nhiều vật hoặc điểm)
  the spaces between words
  khoảng trống (cách) giữa hai từ
  space between the rows
  khoảng cách giữa các hàng
  Không trung (khoảng mở rộng vô tận trong đó mọi vật tồn tại và chuyển động)
  he was staring into space
  ông ta chăm chú nhìn vào không trung
  Khoảng, chỗ (chưa ai chiếm); nơi có thể sử dụng
  to take up too much space
  choán mất nhiều chỗ
  the wide open space
  những vùng rộng mênh mông
  Khoảng đất trống
  Không gian vũ trụ (như) outer space
  to travel through space to other planets
  du hành trong vũ trụ đến các hành tinh khác
  Khoảng thời gian
  a space of two weeks between appoinments
  khoảng cách hai tuần giữa hai lần hẹn
  (ngành in) khoảng cách chữ; phiến cách chữ
  watch this space
  tỉnh táo vì có điều thú vị hoặc ngạc nhiên sắp xảy ra ở đây (trong tờ báo..)

  Ngoại động từ

  Đặt cách nhau, để cách nhau, dàn theo từng chặng
  tables are spaced one metre apart
  bàn được đặt cách nhau một mét
  Chèn khoảng trống
  Mở rộng ra

  Nội động từ

  Để cách (ở máy chữ)
  to space out (in)
  để cách nhiều hơn; để cách rộng hơn

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  không gian, khoảng không, khoảng thời gian, khoảng trống, khoảng rỗng, khoảng hở

  Cơ - Điện tử

  Khoảng hở, khoảng trống,không gian

  Cơ khí & công trình

  rãnh (giữa hai răng của bánh răng)
  trường (tốc độ)

  Toán & tin

  khảng cách
  khoảng cách diện tích
  không gian (ổ đĩa)
  ký tự trắng

  Kỹ thuật chung

  chỗ
  khoảng cách
  basic line space
  khoảng cách dòng cơ bản
  bucket space
  khoảng cách giữa cánh tuabin
  en space
  khoảng cách en
  fishing space
  khoảng cách nối của đường ray
  fixed space
  khoảng cách cố định
  guard space
  khoảng cách canh giữ
  Insert Em Space
  chèn khoảng cách Em
  Insert En Space
  chèn khoảng cách En
  interline space
  khoảng cách dòng
  interline space
  khoảng cách giữa các dòng
  line space
  khoảng cách giữa các dòng
  non-break space
  khoảng cách không ngắt
  proportional space
  khoảng cách cân đối
  proportional space
  khoảng cách có tỉ lệ (giữa các ký tự)
  Space (SP)
  khoảng cách giãn cách
  space between rails
  khoảng cách hai thanh ray
  space character
  ký tự khoảng cách
  space count
  số khoảng cách
  structural space
  khoảng cách cấu tạo
  thin space
  khoảng cách mỏng
  travelling space
  khoảng cách tới đất (cần trục)
  variable space font
  phông có khoảng cách thay đổi
  word space
  khoảng cách từ
  khoảng
  air space
  khoảng trống
  annular space
  khoảng vành khuyên
  arachnoid space
  khoang nhện
  basic line space
  khoảng cách dòng cơ bản
  black space
  khoảng trống đen
  blank space
  khoảng trắng
  blank space
  khoảng trống
  bucket space
  khoảng cách giữa cánh tuabin
  buncher space
  khoảng tụ nhóm (klystron)
  bunching space
  khoảng tụ nhóm (klystron)
  cardiac space
  khoang tim
  cargo space
  khoang chở hàng
  cargo space
  khoang hàng (xe tải)
  cargo space
  khoang hàng hóa
  cargo space temperature
  nhiệt độ khoang hàng hóa
  catcher space
  khoang gom
  cathode black space
  khoảng tối âm cực
  cathode dark space
  khoảng tối catot
  chyle space
  khoang nhủ tráp
  clearance space
  khoảng không gian có hại
  confined space
  khoảng không hạn chế
  crawl space
  khoảng bò
  Crookes dark space
  khoảng tối Crookes
  dark space
  khoang tối
  dark space
  khoảng tối
  dead space
  khoảng trống có hại
  deformation space
  khoảng biến dạng
  disk space
  khoảng nhớ ở đĩa
  display space
  khoảng hiển thị
  drift space
  khoảng trôi
  economy of space
  sự tiết kiệm khoảng trống
  empty space
  khoảng trống
  en space
  khoảng cách en
  epicerebral space
  khoang trên não
  epidural space
  khoang trên màng cứng
  exhausted space
  khoảng chân không
  expansion space
  khoảng (không) giãn nở
  faraday dark space
  khoảng tối Faraday
  filling space
  khoảng nạp
  fishing space
  khoảng cách nối của đường ray
  fixed space
  khoảng cách cố định
  floor space
  khoảng sàn
  free space
  khoảng không gian tự do
  guard space
  khoảng cách canh giữ
  half-space
  nửa khoảng
  Hittorf dark space
  khoảng tối Hittorf
  idle space
  khoảng trống có hại
  Insert Em Space
  chèn khoảng cách Em
  Insert En Space
  chèn khoảng cách Em
  Inter-Frame Space (IFS)
  khoảng trống giữa các khung
  inter-space
  khoảng trống
  interaction space
  khoảng tương tác
  intercellular space
  khoang giun bào
  interfascial space
  khoang giun bó
  interline space
  khoảng cách dòng
  interline space
  khoảng cách giữa các dòng
  intermediate space
  khoảng trung gian
  intervillous space
  khoang giun núi, rau thai
  jacked space
  khoảng gia nhiệt
  jacked space
  khoảng vỏ bọc
  jacket space
  khoảng không giữa hai vỏ
  line space
  khoảng cách giữa các dòng
  luggage space
  khoang hành lý
  lymph space
  khoang bạch huyết
  metric of a space metric
  metric của một khoảng không gian
  mined space
  khoảng đã khai thác
  modular coordinating space
  khoảng điều hợp môđun
  non-break space
  khoảng cách không ngắt
  nonreserved space
  khoảng đường không dành riêng
  noxious space
  khoảng trống có hại
  NSP (numberedspace character)
  ký tự khoảng trống bằng không
  numeric space character
  ký tự khoảng trống bằng số
  outer space
  khoảng không vũ trụ
  packing space
  khoảng đệm
  perforated space posterin
  khoang thủng sau
  perineal space deep
  khoang đáy chậu sâu
  periodontal space
  khoảng quanh răng
  perivascular space
  khoang quanh mạch
  pluvial space of watering filter
  khoảng nước rơi của thiết bị tưới
  prezonular space
  khoang trước dây treo zin
  proportional space
  khoảng cách cân đối
  proportional space
  khoảng cách có tỉ lệ (giữa các ký tự)
  quarter landing (quarter-space landing)
  chiếu nghỉ ở khoảng 1
  quarter-space landing
  chiếu nghỉ ở khoảng 1
  reachable space
  khoảng có thể đạt tới
  refrigerant space
  khoang chứa môi chất lạnh
  refrigerated cargo space
  khoang lạnh trên tàu
  required space
  khoảng trống cần có
  required space character
  ký tự khoảng trống cần có
  retrobulbar space
  khoang sau hành mắt
  retroperitoneal space
  khoang sau màng bụng
  RSP (requiredspace character)
  ký tự khoảng trống cần có
  RSP (requiredspace character)
  ký tự khoảng trống theo yêu cầu
  SDM (space-division multiplexing)
  sự dồn kênh chia khoảng
  SDM (space-division multiplexing)
  sự truyền đa kênh phân khoảng
  sediment space
  khoảng lắng cặn
  service space
  khoang kỹ thuật
  setback space
  khoảng lùi
  shelf space
  khoảng trên giá
  silt storage space
  khoang chứa bùn cặn
  Space (SP)
  khoảng cách giãn cách
  Space Across
  cách khoảng ngang
  space between characters
  khoảng trống giữa hai ký tự
  space between paragraphs
  khoảng trống giữa hai đoạn văn
  space between rails
  khoảng cách hai thanh ray
  space capsule
  khoang trở về được
  space capsule
  khoang kín vũ trụ
  space character
  ký tự khoảng cách
  space count
  số khoảng cách
  Space Delimited File (SDF)
  tệp được phân cách bằng khoảng trống
  space division multiplex
  sự dồn kênh phân khoảng
  space division switching
  bộ chuyển mạch phân khoảng
  space division switching
  sự chuyển mạch phân khoảng
  space division switching system
  hệ thống chuyển mạch phân khoảng
  space division system
  hệ thống phân khoảng
  space factor
  hệ số khoảng hở
  space for perambulator storage
  khoang để xe nôi trẻ em
  space heating
  sưởi khoảng không gian lớn
  space occupied
  khoảng choán chỗ
  space of time
  khoảng thời gian
  space suppression
  sự loại bỏ khoảng (trắng)
  space switch
  bộ chuyển mạch phân khoảng
  space switch
  sự chuyển mạch phân khoảng
  space taken up
  khoảng choán chỗ
  space vacuum
  khoảng trống không gian
  space-division multiplexing (SDM)
  sự dồn kênh phân khoảng
  space-hold
  giữ khoảng
  space-sick
  bị say khoảng không
  state space
  khoảng trống tính trạng
  steam space
  khoảng chứa hơi
  steam space
  khoảng hơi nước
  steam space
  khoảng nạp hơi
  structural space
  khoảng cách cấu tạo
  subarachnoid space
  khoảng dưới nhện
  subfloor space
  khoảng sàn lót
  subhepatic space
  khoang dưới gan
  subumbilical space
  khoang dưới rốn
  table space
  khoảng trống bảng
  thin space
  khoảng cách mỏng
  travelling space
  khoảng cách tới đất (cần trục)
  unit space
  khoảng đơn vị
  usable storage space
  khoang bảo quản hữu ích
  vacuum space
  khoảng chân không
  variable space font
  phông có khoảng cách thay đổi
  virtual space
  khoảng ảo
  void space
  khoảng trống
  void space
  khoảng hở
  wake space
  khoảng dòng đuôi
  waste space
  khoảng chứa nước thải
  water jacket space
  khoảng rỗng của áo nước
  white space
  khoảng trắng
  white space
  khoảng trống
  white space count program
  chương trình đếm khoảng trắng
  word space
  khoảng cách từ
  khoảng trống
  black space
  khoảng trống đen
  dead space
  khoảng trống có hại
  economy of space
  sự tiết kiệm khoảng trống
  idle space
  khoảng trống có hại
  Inter-Frame Space (IFS)
  khoảng trống giữa các khung
  noxious space
  khoảng trống có hại
  NSP (numberedspace character)
  ký tự khoảng trống bằng không
  numeric space character
  ký tự khoảng trống bằng số
  required space
  khoảng trống cần có
  required space character
  ký tự khoảng trống cần có
  RSP (requiredspace character)
  ký tự khoảng trống cần có
  RSP (requiredspace character)
  ký tự khoảng trống theo yêu cầu
  space between characters
  khoảng trống giữa hai ký tự
  space between paragraphs
  khoảng trống giữa hai đoạn văn
  Space Delimited File (SDF)
  tệp được phân cách bằng khoảng trống
  space vacuum
  khoảng trống không gian
  state space
  khoảng trống tính trạng
  table space
  khoảng trống bảng
  khoảng không
  clearance space
  khoảng không gian có hại
  confined space
  khoảng không hạn chế
  expansion space
  khoảng (không) giãn nở
  free space
  khoảng không gian tự do
  jacket space
  khoảng không giữa hai vỏ
  metric of a space metric
  metric của một khoảng không gian
  outer space
  khoảng không vũ trụ
  space heating
  sưởi khoảng không gian lớn
  space-sick
  bị say khoảng không
  khoảng không vũ trụ
  không gian
  action space
  không gian tác động
  action space
  không gian tác dụng
  address space
  không gian địa chỉ
  Address Space Manager (ASM)
  bộ quản lý không gian địa chỉ
  adjoint space
  không gian liên hợp
  adjunct space
  không gian phụ hợp
  affine connected space
  không gian liên thông affin
  affine space
  không gian affin
  affine space
  không gian afin
  affinely connected space
  không gian liên thông tin
  air circulating space
  không gian tuần hoàn gió
  air circulation space
  không gian tuần hoàn gió
  air conditioned space [enclosure]
  không gian được điều hòa
  air space
  không gian lãng không
  air-space vehicle
  con tàu không gian
  air-space vehicle
  con thoi không gian
  annular space
  không gian dạng vòng
  antipodal space station
  đài không gian đối cực
  application of Space Techniques Relating to Aviation-ASTRA
  áp dụng kỹ thuật không gian vào ngành hàng không
  architectural space
  không gian kiến trúc
  assembly space
  không gian lắp ráp
  associated address space
  không gian địa chỉ kết hợp
  available file space
  không gian tập tin khả dụng
  back radiation to free space
  bức xạ được gửi vào không gian
  banach's space
  không gian banach
  barrelled space
  không gian thùng
  base (ofa topological space at a point x)
  cơ sở của một không gian tôpô tại điểm x
  base (ofa topological space)
  cơ sở của một không gian tôpô
  base space
  không gian cơ sở
  beaffine space
  không gian song afin
  bi-affine space
  không gian song affin
  blast into space
  phóng (vào vũ trụ không gian)
  body in space
  vật thể trong không gian
  bornological space
  không gian bornologic
  bornological space
  không gian chặn đóng
  boundedly closed space
  không gian chặn đóng
  building space
  không gian xây dựng
  bundle space
  không gian phân thớ
  bundle space
  không gian phần thớ
  bytes space
  không gian byte
  C space
  không gian C
  Cartesian space
  không gian Euclid
  Cartesian space
  không gian Ơclit
  CASS (commonaddress space section)
  phần không gian địa chỉ chung
  centred affine space
  không gian affin có tâm
  centred affine space
  không gian afit có tâm
  character space
  không gian ký tự
  circulation space
  không gian lưu thông
  class space
  không gian các lớp
  classifying space
  không gian phân loại
  clear space
  không gian tĩnh
  clear space
  không gian tự do
  clearance space
  khoảng không gian có hại
  clearance space
  không gian có hại
  closed space module
  khối không gian kín
  closed space module
  môđun không gian kín
  coded image space
  không gian hình ảnh mã hóa
  color space
  không gian màu
  colour space
  không gian màu
  common address space section (CASS)
  phần không gian địa chỉ chung
  compact metric space
  không gian mêtric compact
  compact space
  không gian compac
  compact space
  không gian Compact
  compactness of space planning
  sự hợp khối quy hoạch không gian
  complete metric space
  không gian mêtric đầy đủ
  complete space
  không gian đủ
  completely regular space
  không gian hoàn toàn chính qui
  completely regular space
  không gian hoàn toàn chính quy
  completion (ofa space)
  bổ sung (của một không gian)
  completion of a space
  sự bổ sung một không gian
  compression space
  không gian nén
  conditioned space
  không gian được điều hòa
  configuration space
  không gian cấu hình
  confined space
  không gian hạn chế
  conjugate space
  không gian liên hợp
  connected space
  không gian liên thông
  contact space
  không gian tiếp xúc
  contractible space
  không gian co rút được
  control space
  không gian điều khiển
  convex space
  không gian lồi
  cooled space
  không gian được làm lạnh
  cooling space
  không gian lạnh
  correlation in space
  phép đối xạ trong không gian
  coset space
  không gian các lớp
  cosmic space
  không gian vũ trụ
  coverage area (ofa space station)
  vùng của trạm không gian
  covering space
  không gian phủ
  curve in space
  đường cong trong không gian
  curved space
  không gian cong
  data space
  không gian dữ liệu
  dead space
  không gian chết
  dead-air space
  không gian tù đọng
  decomposition space
  không gian phân hoạch
  deep space
  không gian sâu thẳm
  deep space
  không gian xa xôi
  defect of a semi non Euclidian space
  khuyết số của một không gian nửa phi Ơclít
  defect of a semi-Euclidian space
  khuyết của một không gian nửa Ơclít
  defect of a space
  số khuyết của một không gian
  deficiency (defect) of a semi-Euclidian space
  số khuyết của một không gian nửa Ơclít
  device space
  không gian thiết bị
  dimension (ofa space)
  số chiều (của một không gian)
  discrete metric space
  không gian metric rời rạc
  discrete space
  không gian rời rạc
  disk space
  không gian đĩa
  display space
  không gian hiển thị
  dual vector space
  không gian vectơ đối ngẫu
  earth-to-space direction
  hướng trái đất-không gian
  earth-to-space path
  đường trái đất-không gian
  elastic half-space
  nửa không gian đàn hồi
  elliptic space
  không gian eliptic
  elliptic space
  không gian elliptic
  elliptical space
  không gian eliptic
  enclosed space
  không gian khép kín
  end of a space
  điểm cuối của một không gian
  Environmental Remote Sensing Unit (BritishAerospace Space Systems, Ltd) (ERSUN)
  Khối cảm nhận môi trường từ xa (Hệ thống không gian vũ trụ Anh Quốc)
  ESA (EuropeanSpace Agency)
  cơ quan không gian châu âu
  Euclidean space
  không gian Euclid
  euclidian space
  không gian ơclit
  European Space Agency (ESA)
  cơ quan không gian châu âu
  European Telephony Numbering Space (ETNS)
  Không gian đánh số điện thoại châu Âu
  expansion space
  khoảng (không) giãn nở
  eye space
  không gian mắt
  factor-vectorial space
  không gian vectơ thương
  far space
  không gian xa xăm
  fast chill space
  không gian làm lạnh nhanh
  fibre space
  không gian phân thớ
  finite dimensional space
  không gian hữu hạn chiều
  finite space
  không gian hữu hạn
  flat address space
  không gian địa chỉ phẳng
  flat space
  không gian dẹt
  four-dimensional space
  không gian bốn chiều
  free space
  khoảng không gian tự do
  free space
  không gian tự do
  free space (ona disk)
  không gian trống
  Free Space Loss (FSL)
  suy hao trong không gian tự do
  freshet's space
  không gian fơrêsê
  generalized space
  không gian suy rộng
  green space
  không gian xanh
  guard space
  không gian chắn
  habitable space
  không gian ở
  half-space
  bán không gian
  half-space
  nửa không gian
  Hilbert space
  không gian Hilbert
  home address space
  không gian địa chỉ gốc
  homogeneous space
  không gian thuần nhất
  housing space
  không gian nhà ở
  humidified space
  không gian được làm ẩm
  hyperbolic space
  không gian hipebolic
  hyperbolic space
  không gian hiperbolic
  hyperbolic space
  không gian hypebolic
  image space
  không gian ảnh
  image storage space
  không gian nhớ hình ảnh
  impedance of free space
  trở kháng của không gian tự do
  impedance of free space
  trở kháng không gian tự do
  inclination of a line in the space
  góc nghiêng của đường thẳng trong không gian
  index of a pseudo-euclidian space, of a non-euclidian space
  chỉ số của một không gian giả ơclit
  indiscrete space
  không gian rời rạc
  insulated room [space]
  không gian cách nhiệt
  insulated space
  không gian cách nhiệt
  insulating space
  không gian cách nhiệt
  interaction space
  không gian tương tác
  interior space
  không gian bên trong
  interstellar space
  không gian liên sao
  interstellar space
  không gian vũ trụ
  isolated space
  không gian cô lập
  isometric space
  không gian đẳng cự
  k-space
  không gian k
  kitchen-sanitary space unit
  khối (không gian) vệ sinh-bếp
  lacunary space
  không gian hổng
  lading space
  buồng [không gian] chất tải
  lattice space
  mạng tinh thể không gian
  lens space
  không gian thấu kính
  limit (intopological space)
  giới hạn (trong không gian tôpô)
  lindeduffs space
  không gian Linđơlốp
  linear group of vectorial space
  nhóm tuyến tính của một không gian vectơ
  linear metric space
  không gian mêtric tuyến tính
  linear space
  không gian tuyến tính
  linear topological space
  không gian tôpô tuyến tính
  livable space
  không gian ở đựoc
  living space
  không gian ở
  living space volume
  không gian ở
  load bearing space module
  khối không gian chịu lực
  load bearing space module
  môdun không gian chịu lực
  loading space
  không gian chất tải
  locally compact space
  không gian compắc địa phương
  locally connected space
  không gian liên thông
  locally convex space
  không gian lồi cục bộ
  location in space
  vị trí trong không gian
  loop space
  không gian các nút
  low-temperature space
  không gian nhiệt độ thấp
  machine space point
  điểm không gian máy
  magnetic space constant
  hằng số không gian từ
  mathematical space
  không gian toán học
  measurable space
  không gian đo được
  measure space
  không gian đo độ
  measure space
  không gian có độ đo
  memory address space
  không gian địa chỉ bộ nhớ
  memory space
  không gian bộ nhớ
  metric of a space
  metric của một không gian
  metric of a space metric
  metric của một khoảng không gian
  metric space
  không gian metric
  metric space of continuous function
  không gian metric các hàm số liên tục
  Minkowski space
  không gian Minkowski
  modular space
  không gian mođula
  motion in a space
  chuyển động trong không gian
  motion in a space
  sự chuyển động trong không gian
  multiple virtual address space
  không gian đa địa chỉ ảo
  n-dimensional space
  không gian n chiều
  near-Earth space station
  dải không gian gần trái đất
  neighbourhood space
  không gian lân cận
  nested address space
  không gian địa chỉ lồng nhau
  Non-Euclidian space
  không gian phi ơclit
  non-modular space
  không gian không mođula
  normal space
  không gian chuẩn tắc
  normed space
  không gian định chuẩn
  null space (ofa linear transformation)
  không gian không hạch
  object space
  không gian đối tượng
  object space
  không gian vật
  occupied space
  không gian bị chiếm giữ
  one-dimensional space
  không gian một chiều
  open space
  không gian hở
  open space
  không gian hở (lộ thiên)
  open space
  không gian mở
  open space
  không gian tự do
  open space module
  blốc không gian hở
  open space module
  khối không gian hở
  operating space
  không gian điều hành
  operating space agency
  cơ quan không gian điều hành
  orientation of space
  sự định hướng không gian
  outer space
  không gian ngoài khí quyển
  outer space
  không gian vũ trụ
  packing space
  không gian nạp
  parabolic space
  không gian parabolic
  paracompact space
  không gian paracompac
  paracompact space
  không gian paracopact
  parking space
  không gian đỗ xe
  perpendicular space
  không gian trực giao
  phase space
  không gian pha
  phase-space distribution
  phân bố không gian pha
  physical space
  không gian vật lý
  piling space
  không gian chất hàng
  piling space
  không gian chất hàng (kiểu xếp tầng)
  policy space
  không gian các chiến lược
  presentation space
  không gian biểu diễn
  primitive space
  không gian gốc
  primitive space
  không gian cơ bản
  private address space
  không gian điạ chỉ riêng
  private open space
  không gian mở của tư nhân
  product space
  không gian tích
  projective space
  không gian xạ ảnh
  proximity space
  không gian lân cận
  pseudo-Euclidian space
  không gian giả Euclid
  pseudo-Euclidian space
  không gian giả Ơclit
  pseudometric space
  không gian giả mêtric
  pseudoriemanian space
  không gian giả Riơman
  pseudos spherical space
  không gian giả cầu
  pseudospherical space
  không gian giả cầu
  public open space
  không gian mở công cộng
  public space
  không gian công cộng
  quasinormed space
  không gian tựa chuẩn
  quintuple space
  không gian năm chiều
  quotient space
  không gian thương
  rational space
  không gian hữu tỷ
  ray space
  không gian các tia
  rays space
  không gian các tia
  real address space
  không gian địa chỉ thực
  real space
  không gian thực
  real vector space
  không gian vectơ thực
  reflaxive space
  không gian phản xạ
  reflexive space
  không gian phản xạ
  regular space
  không gian chính quy
  representation space
  không gian biểu diễn
  ring-like space
  không gian có dạng vành
  rise time (space)
  thời điểm xuất hiện (của một vật thể không gian)
  s-COMPACT SPACE
  không gian s compăc
  sample space
  không gian mẫu
  scattered back into space
  được phát lại vào không gian
  screen space
  không gian màn hình
  secondary address space
  không gian địa chỉ thứ cấp
  secondary space allocation
  cấp thêm không gian phụ
  segmented address space
  không gian địa chỉ phân đoạn
  self-supporting space module
  blốc (không gian) tự chịu lực
  separable metric space
  không gian mêtric tách được
  separable space
  không gian tách được
  separated space
  không gian Hausdorff
  separated space
  không gian tách
  sequence space
  không gian các dãy
  session address space
  không gian địa chỉ giao tiếp
  signal space
  không gian các tín hiệu
  signal space
  không gian tín hiệu
  simply harmonic space
  không gian điều hòa đơn
  skew-metric space
  không gian metric lệnh
  skew-metric space
  không gian với metric lệch
  sobolev's space
  không gian Sôbôlép
  solar space
  không gian quanh mặt trời
  space (grid) cell
  ô mạng không gian (của kết cấu lưới)
  space allocation
  phân bố không gian
  space arrangement
  giải pháp hình khối-không gian
  space arrangement
  sự tổ chức không gian
  space axiom
  tiên đề không gian
  space axiom
  tiền đề không gian
  space charge
  diện tích không gian
  space charge
  điện tích không gian
  space charge compensation
  sự bù điện tích không gian
  space coherence
  tính phù hợp không gian
  space communication
  sự truyền không gian
  space composition
  bố cục không gian
  space composition
  sự bố trí không gian
  space conditioning
  sự không gian hóa
  space configuration
  hình dạng không gian
  space coordinate
  tọa độ không gian
  space correlation coefficient
  hệ số tương quan không gian
  space cryogenics
  kỹ thuật lạnh không gian
  space current
  dòng không gian
  space design
  thiết kế không gian
  space diagonal bar
  thanh chéo không gian
  space discharge effect
  hiệu ứng điện tích không gian
  space diversity
  sự phân tập vị trí (không gian)
  space diversity reception
  thu phân tập không gian
  space division
  phân chia không gian
  Space Division Multiple Access (SDMA)
  đa truy nhập phân chia theo không gian
  Space Division Multiplexing (SDM)
  ghép kênh chia không gian, ghép kênh theo không gian
  space energy converter
  bộ đổi năng lượng không gian
  space environment
  môi trường không gian
  space expand key
  phím mở rộng không gian
  space factor
  hệ số không gian (ở một cuộn dây, ở lõi sắt từ)
  space formation
  sự tạo hình không gian
  space frame
  kết cấu không gian
  space frame
  khung không gian
  space frame system
  hệ khung không gian
  space framed bent
  mạng khung không gian
  space framework
  kết cấu không gian
  space framework
  khung không gian
  space framework
  giàn không gian
  space graphics
  đồ họa không gian
  space grid
  lưới không gian
  space grid structural joint
  nút cấu tạo mạng không gian
  space grid structural joint
  mối nối cấu tạo mạng không gian
  space grid system
  hệ kết cấu mạng không gian
  space grid threaded polyhedral connector
  mối nối ren mạng không gian đa diện
  space grid welding sphere connector
  mối nối hàn mạng không gian hình cầu
  space group
  nhóm không gian
  space heating
  sưởi ấm không gian
  space heating
  sưởi khoảng không gian lớn
  space heating
  sưởi không gian lớn
  space imagination
  sự hình dung không gian
  space information system
  hệ thông tin không gian
  space lattice
  lưới không gian
  space lattice
  mạng không gian
  space link
  sự liên lạc vũ trụ (không gian)
  space management
  quản lý không gian
  space management
  sự quản lý không gian (lưu trữ)
  space management integration
  phép tích phân không gian
  space manager
  người quản lý không gian (lưu trữ)
  space marking
  vạch dấu trong không gian
  space mission
  chuyến bay không gian
  space model
  mẫu không gian
  space modular grid
  lưới môđun không gian
  space monitoring
  sự kiểm tra không gian
  Space Network (SN)
  mạng không gian
  space object
  đối tượng (trong) không gian
  space of continuous function
  không gian có hàm số liên tục
  space of continuously differentiable function of order K
  không gian các hàm khả vi liên tục cấp K
  space of function with bounded variation
  không gian hàm với biến số giới hạn
  space of infinitely differentiable function
  không gian các hàm khả vi vô hạn
  space operation
  sự khai thác không gian
  space perception
  cảm giác không gian
  space perception
  sự thụ cảm không gian
  space perspective
  phép phối cảnh không gian
  space planning
  quy hoạch không gian
  space planning
  tạo hình không gian
  space pointer
  con trỏ không gian (lưu trữ)
  space position
  vị trí trong không gian
  space probe
  trạm thám sát không gian
  space requirements
  nhu cầu không gian phòng
  space research
  sự nghiên cứu không gian
  space research earth station
  đài trái đất nghiên cứu không gian
  space research service
  dịch vụ nghiên cứu không gian
  space research system
  hệ thống nghiên cứu không gian
  space segment
  phạm vi không gian
  space shot
  sự bắng không gian (vào)
  space shuttle
  con thoi không gian
  space simulation facility
  phòng mô phỏng không gian
  space state
  trạng thái không gian
  space station
  đài không gian
  space station
  trạm không gian
  space structural system with crossed lattice girders
  hệ kết cấu không gian mạng dầm giao nhau
  space structures
  kết cấu không gian
  Space Switch Module (SSM)
  môđun chuyển mạch không gian
  space system
  hệ không gian
  space technology
  kỹ thuật không gian
  Space Technology Programme-STP
  chương trình kỹ thuật không gian
  space telecommunication service
  dịch vụ viễn thông không gian
  space tracking
  sự bám sát không gian
  space tracking
  sự theo dõi không gian
  Space Tracking and Data Acquisition Network
  mạng lưới thu dữ liệu và theo dõi không gian
  space transportation system
  hệ vận chuyển không gian
  Space Transportation System-STS
  hệ thống vận chuyển không gian
  Space Transportation System-STS
  hệ thống vận tải không gian
  space truss
  giàn không gian
  space vacuum
  khoảng trống không gian
  space variable
  biến không gian
  space vector
  vectơ không gian
  space velocity
  tốc độ dòng chảy trong không gian
  space wave
  sóng không gian
  space wave
  sóng không gian (một phần của sóng đất)
  space with affine connection
  không gian liên thông affin
  space-bound
  bị giới hạn bởi không gian
  space-bound
  liên kết không gian
  space-bound
  gắn với không gian
  space-centered
  tâm không gian
  space-centred
  tâm không gian
  space-charge grid
  lưới điện tích không gian
  space-charge layer
  lớp điện tích không gian
  space-charge region
  miền điện tích không gian
  space-erectable antenna
  dây trời trong không gian
  space-erectable antenna
  ăng ten trong không gian
  space-exploration
  thám hiểm (không gian) vũ trụ
  space-grid module
  môđun mạng không gian
  space-like
  loại không gian
  space-like vector
  vectơ loại không gian
  space-planning
  bố cục không gian
  space-planning module
  môđun thiết kế không gian
  space-SP
  không gian SP
  space-space system
  hệ thống trái đất-không gian
  Space-Time-Space (STS)
  Không gian-Thời gian-Không gian
  space-time-space network
  mạng không gian-thời gian-không gian
  spectral space
  không gian phổ
  spectral space
  không gian vô tuyến
  spherical space
  không gian cầu
  spin-space
  không gian spin
  stagnant space
  không gian tù đọng
  state space
  không gian trạng thái
  steam space
  không gian hơi nước
  stress space
  không gian ứng suất
  structure in space
  kết cấu không gian
  structure of space
  kết cấu không gian
  structure space of a ring
  không gian cấu trúc của một vành
  subprojective space
  không gian xạ ảnh dưới
  symmetric space
  không gian đối xứng
  symplectic space
  không gian đơn hình
  system space
  không gian hệ thống
  table space
  không gian bảng
  thin-walled space system
  hệ không gian thành mỏng
  three-dimensional space
  không gian ba chiều
  tight working space
  không gian làm việc chật hẹp
  time space
  thời-không gian
  time-space diagram
  sơ đồ thời gian-không gian
  time-space structure of rainfall
  cấu trúc không gian của mưa
  time-space-time network
  mạng thời gian-không gian-thời gian
  title flight (spaceshuttle)
  chuyến bay trên tầng quỹ đạo (con thoi không gian)
  title flight (spaceshuttle)
  phi vụ trên tầng quỹ đạo (con thoi không gian)
  topolocally complete space
  không gian đủ topo
  topological space
  không gian pôtô
  topological space
  không gian topo
  topologically complete space
  không gian đủ topo
  topology of a space
  tôpô của một không gian
  torsion of a space curve at a point
  độ xoắn đường cong trong không gian tại một điểm
  total space of fibration
  không gian toàn phần của phân nhớ
  totally imbedded space
  không gian bị nhúng hoàn toàn
  two-dimensional space
  không gian hai chiều
  two-way Earth-to-space path
  đường đi về trái đất-không gian
  ultra non-euclidian space
  không gian siêu phi Ơclit
  uniform space
  không gian đều
  unit of space planning
  đơn vị quy hoạch không gian
  unitary space
  không gian unita
  unrefrigerated room (space)
  phòng (không gian) không được làm lạnh
  usable storage space
  không gian bảo quản hữu ích
  user space
  không gian người dùng
  vector space
  không gian tuyến tính
  vector space
  không gian vectơ
  ventilated space
  không gian (phòng) có thông gió
  ventilated space
  không gian có thông gió
  virtual address space
  không gian địa chỉ ảo
  virtual space
  không gian ảo
  virtual space (e.g. in computer graphics)
  không gian ảo
  volume in phase space
  thể tích trong không gian pha
  work space
  không gian làm việc
  working space
  không gian làm việc
  world space
  không gian độc lập
  world space
  không gian vũ trụ
  zero storage space
  không gian (buồng) bảo quản ở dưới 00F
  không gian vũ trụ
  Environmental Remote Sensing Unit (BritishAerospace Space Systems, Ltd) (ERSUN)
  Khối cảm nhận môi trường từ xa (Hệ thống không gian vũ trụ Anh Quốc)
  space-exploration
  thám hiểm (không gian) vũ trụ
  ký tự khoảng cách
  ký tự rỗi
  đặt cách nhau
  dấu cách
  mark space ratio
  tỷ số dấu cách
  mark space ratio
  tỷ số dấu hiệu-dấu cách
  non-break space
  dấu cách không ngắt
  space bar
  phím dấu cách
  space key
  phím dấu cách
  để gián cách
  để khoảng trống
  địa điểm
  diện tích
  building floor space
  diện tích sử dụng nhà
  floor space
  diện tích mặt sàn
  floor space
  diện tích nền
  floor space
  diện tích sàn
  space charge
  diện tích không gian
  subfloor space
  diện tích sàn lót
  lấy dấu
  giãn cách (giữa các dòng chữ)
  miền
  catalyst space
  miền xúc tác
  space-charge region
  miền điện tích không gian
  phân phối
  distributed free space
  vùng trống phân phối
  plenum chamber (space)
  buồng phân phối
  phạm vi
  space segment
  phạm vi không gian
  phòng
  blast into space
  phóng (vào vũ trụ không gian)
  fixed space font
  phông chữ đều
  insulated room [space]
  phòng cách nhiệt
  insulated space
  phòng cách nhiệt
  kitchen-dining room space unit
  blốc nhà bếp-phòng ăn
  kitchen-dining room space unit
  khối nhà bếp-phòng ăn
  neorefrigerated space
  phòng không được làm lạnh
  plenum chamber (space)
  phòng hòa trộn
  service space
  phòng kỹ thuật
  space air
  không khí trong phòng
  space air cooler
  giàn lạnh trong phòng
  space heater
  lò sưởi trong phòng
  space launch
  sự phóng tàu vũ trụ
  space requirements
  nhu cầu dung tích phòng
  space requirements
  nhu cầu không gian phòng
  space shot
  sự phóng tàu vũ trụ
  space simulation
  mô phỏng (điều kiện) trong vũ trụ
  space simulation
  sự mô phỏng (điều kiện trong) vũ trụ
  space simulation chamber
  phòng mô phỏng vũ trụ
  space simulation facility
  phòng mô phỏng không gian
  space thermostat
  máy điều nhiệt phòng
  space thermostat
  rơle nhiệt độ phòng
  space thermostat
  tecmostat phòng
  space-saving spare wheel
  bánh xe dự phòng
  storage room space
  dung tích phòng bảo quản
  storage room space
  thể tích (dung dịch) phòng bảo quản
  storage room space
  thể tích phòng bảo quản
  unrefrigerated room (space)
  phòng (không gian) không được làm lạnh
  unrefrigerated space
  phòng không được làm lạnh
  variable space font
  phông có khoảng cách thay đổi
  ventilated space
  không gian (phòng) có thông gió
  ventilated space
  phòng có thông gió
  sắp đặt
  rỗng
  character space
  độ rộng ký tự
  generalized space
  không gian suy rộng
  space expand key
  phím mở rộng không gian
  volume of intergranular soil space
  thể tích kẽ rỗng của đất
  water jacket space
  khoảng rỗng của áo nước
  trống
  air space
  khoảng trống
  black space
  khoảng trống đen
  blank space
  khoảng trống
  body in space
  vật thể trong không gian
  body in space
  vật thể trong vũ trụ
  correlation in space
  phép đối xạ trong không gian
  curve in space
  đường cong trong không gian
  dead space
  khoảng trống có hại
  distributed free space
  vùng trống phân phối
  economy of space
  sự tiết kiệm khoảng trống
  empty space
  khoảng trống
  free space (ona disk)
  không gian trống
  Free Space Loss (FSL)
  suy hao trong không gian tự do
  idle space
  khoảng trống có hại
  inclination of a line in the space
  góc nghiêng của đường thẳng trong không gian
  Inter-Frame Space (IFS)
  khoảng trống giữa các khung
  inter-space
  khoảng trống
  interior space
  không gian bên trong
  Lidar In-space Technology Experiment (LITE)
  Thử nghiệm công nghệ Lidar trong vũ trụ
  limit (intopological space)
  giới hạn (trong không gian tôpô)
  location in space
  vị trí trong không gian
  mark-space ratio
  tỷ lệ dấu và trống
  motion in a space
  chuyển động trong không gian
  motion in a space
  sự chuyển động trong không gian
  noxious space
  khoảng trống có hại
  NSP (numberedspace character)
  ký tự khoảng trống bằng không
  numeric space character
  ký tự khoảng trống bằng số
  object in space
  vật thể trong vũ trụ
  recreation space
  hành lang ra chơi (trong trường học)
  required space
  khoảng trống cần có
  required space character
  ký tự khoảng trống cần có
  RSP (requiredspace character)
  ký tự khoảng trống cần có
  RSP (requiredspace character)
  ký tự khoảng trống theo yêu cầu
  space air
  không khí trong nhà
  space air
  không khí trong phòng
  space air cooler
  giàn lạnh trong phòng
  space air distribution
  sự thông gió trong nhà
  space between characters
  khoảng trống giữa hai ký tự
  space between paragraphs
  khoảng trống giữa hai đoạn văn
  space character
  ký tự trống
  Space Delimited File (SDF)
  tệp được phân cách bằng khoảng trống
  space heater
  lò sưởi trong phòng
  space heater
  thiết bị sưởi trong nhà
  space heating
  sự sưởi trong nhà
  space heating appliance
  thiết bị sưởi trong nhà
  space inside
  thể tích trong
  space marking
  vạch dấu trong không gian
  space microclimate
  vi khí hậu trong nhà
  space object
  đối tượng (trong) không gian
  space position
  vị trí trong không gian
  space simulation
  mô phỏng (điều kiện) trong vũ trụ
  space simulation
  sự mô phỏng (điều kiện trong) vũ trụ
  space temperature
  nhiệt độ trong nhà
  SPACE type
  kiểu SPACE (trong ngôn ngữ Pascal)
  space vacuum
  khoảng trống không gian
  space velocity
  tốc độ dòng chảy trong không gian
  space-erectable antenna
  dây trời trong không gian
  space-erectable antenna
  ăng ten trong không gian
  speed of light in empty space
  vận tốc ánh sáng trong chân không
  state space
  khoảng trống tính trạng
  table space
  khoảng trống bảng
  torsion of a space curve at a point
  độ xoắn đường cong trong không gian tại một điểm
  void space
  khoảng trống
  volume in phase space
  thể tích trong không gian pha
  white space
  khoảng trống
  white space delimiter
  phân cách bằng ký tự trống
  window space
  mặt lắp kính (trong cửa sổ)
  vạch dấu
  space marking
  vạch dấu trong không gian
  vùng
  address space
  vùng địa chỉ
  address space control mode
  chế độ điều khiển vùng địa chỉ
  address space identifier (ASID)
  ký hiệu nhận dạng vùng địa chỉ
  address space manager (ASM)
  chương trình quản lý vùng địa chỉ
  air space
  vùng trời lãnh không
  ASID (addressspace identifier)
  ký hiệu nhận dạng vùng địa chỉ
  ASM (addressspace manager)
  chương trình quản lý vùng địa chỉ
  cathodic space
  vùng âm cực
  cathodic space
  vùng catot
  controlled working space language (CWOSL)
  ngôn ngữ vùng làm việc có điều khiển
  coverage area (ofa space station)
  vùng của trạm không gian
  cowsel (controlledworking space language)
  ngôn ngữ vùng làm việc điều khiển
  daily space management
  sự quản vùng hàng ngày
  data space
  vùng dữ liệu
  dead space
  vùng chết
  dead space
  vùng không bắt
  dead water space
  vùng nước bất động
  dead water space
  vùng nước không chảy
  dead water space
  vùng nước tù
  display space
  vùng hiển thị
  distributed free space
  vùng trống phân phối
  Dual Address Space (DAS)
  vùng địa chỉ kép
  Faraday dark space
  vùng tối Faraday
  flat address space
  vùng địa chỉ phẳng
  free space
  vùng tự do
  free space administration
  sự quản trị vùng tự do
  image space
  vùng ảnh
  main storage dump space
  vùng kết xuất bộ nhớ chính
  master address space
  vùng địa chỉ chính
  memory address space
  vùng địa chỉ bộ nhớ
  memory space
  vùng bộ nhớ
  multiple-address space
  vùng nhiều địa chỉ
  nested address space
  vùng địa chỉ lồng nhau
  object space
  vùng đối tượng
  open space
  vùng đất đã khai thác
  operating space
  vùng hiển thị
  parameter space
  vùng tham số
  picture space
  vùng hình
  presentation space
  vùng trình bày
  primary address space
  vùng địa chỉ sơ cấp
  primary space allocation
  sự cấp phát vùng sơ cấp
  private address space
  vùng địa chỉ riêng
  problem space
  vùng vấn đề
  real address space
  vùng địa chỉ thực
  space parity
  chẵn lẻ vùng
  space pointer
  con trỏ vùng
  swap space
  vùng hoán đổi
  swap space
  vùng trung gian
  system space
  vùng hệ thống
  table space
  vùng bảng
  terminal control address space (TCAS)
  vùng địa chỉ điều khiển đầu cuối
  user space
  vùng bộ nhớ người dùng
  work space
  vùng làm việc
  working space
  vùng làm việc
  uux trụ

  Kinh tế

  chỗ trống trên khoang tàu

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  N.
  Spaciousness, room, place, expanse, elbow-room, leeway,margin, latitude, play: There was no space for another desk.
  Blank: When the spaces are filled in, the puzzle is done.
  Interval, lapse, period, time, hiatus, lacuna, span, while,duration, extent, spell, stretch, pause, wait, intermission,gap, break, interruption: After a short space we were homeagain.
  Accommodation, seat, berth, room, place: Luckily, Igot the last available space on the plane.
  V.
  Arrange, organize, array, set out, align, range, order,rank, lay out, measure (out): Space the trees about eight feetapart.

  Oxford

  N. & v.
  N.
  A a continuous unlimited area or expanse whichmay or may not contain objects etc. b an interval between one,two, or three-dimensional points or objects (a space of 10metres). c an empty area; room (clear a space in the corner;occupies too much space).
  A large unoccupied region (the wideopen spaces).
  = outer space.
  An interval of time (in thespace of an hour).
  The amount of paper used in writing etc.(hadn't the space to discuss it).
  A a blank between printed,typed, or written words, etc. b a piece of metal providingthis.
  Mus. each of the blanks between the lines of a staff.
  V.tr.
  Set or arrange at intervals.
  Put spaces between(esp. words, letters, lines, etc. in printing, typing, orwriting).
  (as spaced adj.) (often foll. by out) sl. in astate of euphoria, esp. from taking drugs.
  = space travel. space out putmore or wider spaces or intervals between. space probe = PROBEn.
  . space rocket a rocket used to launch a spacecraft.space-saving occupying little space. space shuttle a rocket forrepeated use esp. between the earth and a space station. spacestation an artificial satellite used as a base for operations inspace. space-time (or space-time continuum) the fusion of theconcepts of space and time, esp. as a four-dimensionalcontinuum. space travel travel through outer space. spacetraveller a traveller in outer space; an astronaut. spacevehicle = SPACECRAFT. space walk any physical activity by anastronaut in space outside a spacecraft.
  Spacer n. spacingn. (esp. in sense 2 of v.). [ME f. OF espace f. L spatium]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X