• /lə'kʌstrain/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) hồ
  lacustrine vegetation
  cây cối ở hồ
  lacustrine age
  thời đại sống ở trên hồ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  hồ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X