• /,veʤi'teiʃn/

  Thông dụng

  Danh từ

  Thực vật, cây cối nói chung; đời sống thực vật
  the luxuriant vegetation of tropical forests
  cây cối sum sê của những rừng nhiệt đới
  no signs of vegetation for miles round
  không có dấu vết cây cỏ gì trong hàng dặm quanh đấy
  (sinh vật học) sự sinh dưỡng, thực bì, thảm thực vật
  (y học) sùi

  Chuyên ngành

  Y học

  sùi (trong bệnh học)

  Kỹ thuật chung

  thực vật
  atlas of vegetation
  tập bản đồ thực vật
  evaporation from vegetation
  sự bay hơi của thực vật
  terrestrial vegetation theory
  thuyết thực vật (nguồn gốc dầu khí)
  transmission of moisture by vegetation
  sự thải nước thực vật

  Kinh tế

  rau quả
  thực vật

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X