• Thông dụng

  Danh từ

  Một người hoặc điều gì kém, không có hiệu quả

  Kinh tế

  người mất uy tín
  người mất uy tín (trong làm ăn)
  người vỡ nợ
  người thất bại
  vịt què

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X