• /lə´melə/

  Toán & tin

  nhiều đĩa

  Vật lý

  theo lớp

  Xây dựng

  dáng tấm

  Kỹ thuật chung

  chảy tầng
  lamellar structure
  cấu trúc dòng chảy tầng
  có lớp
  có tầng
  dạng lá
  dạng phiến
  lamellar fracture
  sự gãy dạng phiến
  lamellar fracture
  vết vỡ dạng phiến
  dạng tấm (mỏng)
  dạng vảy
  bản
  phân lớp
  phân phiến
  phiến
  lamellar calorifier
  lò sấy kiểu phiến mỏng
  lamellar fracture
  sự gãy dạng phiến
  lamellar fracture
  vết vỡ dạng phiến
  lamellar strap
  phiến lót
  thành tầng

  Cơ - Điện tử

  (adj) có dạng lá, dạng tấm, có nhiều đĩa (ly hợp)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X