• /læminə/

  Thông dụng

  Cách viết khác laminal

  Như laminal

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  thành lớp

  Cơ - Điện tử

  (adj) có tầng, có lớp, dạng tấm

  Xây dựng

  tách thành lớp

  Kỹ thuật chung

  có tầng
  dạng tấm
  lá mỏng
  bản
  phiến
  thành tầng
  laminar flow
  dòng chảy thành tầng
  laminar separation
  sự tách thành tầng
  tấm mỏng

  Địa chất

  thành phiến, thành lá, thành lớp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X