• /'leiiɳ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự đặt (mìn, đường ray, ống...)
  Sự đẻ trứng; thời kỳ đẻ trứng

  Kỹ thuật chung

  lớp nền
  sự đặt
  sự lắp đặt
  sự phân lớp
  sự phân tầng

  Xây dựng

  sự (lắp) đặt (dây cáp), sự bện, sự xe

  Kinh tế

  sự xếp trứng

  Địa chất

  sự sắp xếp, sự đặt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X