• /li:/

  Thông dụng

  Danh từ

  Chỗ che, chỗ tránh gió
  under the lee of a house
  được một căn nhà che cho khuất gió
  (hàng hải) mạn dưới gió, mạn khuất gió của con tàu

  Chuyên ngành

  Giao thông & vận tải

  phía khuất gió

  Xây dựng

  khuất gió

  Kỹ thuật chung

  kín gió

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X