• /'ʌndə/

  Thông dụng

  Giới từ

  Dưới, ở dưới
  to be under water
  ở dưới nước
  to be under key
  bị giam giữ, bị nhốt
  Dưới bề mặt của (cái gì); được che phủ bởi
  most of the iceberg is under the water
  phần lớn của núi băng trôi chìm dưới mặt nước
  she pushed all her hair under a headscarf
  cô ta nhét tất cả tóc vào bên dưới chiếc khăn bịt đầu
  Dưới, dưới chân
  under the castle wall
  dưới chân tường lâu đài
  a village under the hill
  một ngôi làng dưới chân đồi
  Dưới, chưa đầy, chưa đến, trẻ hơn (một tuổi được nói rõ)
  under eighteen years of age
  dưới mười tám tuổi
  to be under age
  chưa đến tuổi trưởng thành
  Dưới, chưa đến, ít hơn (một số lượng, một khoảng cách hoặc một thời gian được nói rõ)
  It took us under an hour
  chúng tôi mất ngót một tiếng để làm việc đó
  to run a hundred metres under eleven seconds
  chạy một trăm mét dưới mười một giây
  Dưới, có cấp bậc thấp hơn (ai); chịu trách nhiệm với quyền hành của ai
  under the leadership of
  dưới sự lãnh đạo của
  under the domination of
  dưới sự thống trị của
  Do (ai) cai trị, do (ai) lãnh đạo
  Theo các điều khoản (một hiệp định, đạo luật, hoặc một chế độ)
  under the terms of the lease you had no right to sublet the property
  theo các điều khoản của hợp đồng cho thuê ông không có quyền cho thuê tài sản này
  Chở, mang (một gánh nặng được nói rõ)
  she was struggling under the weight of three suit-cases
  bà ta đang vật lộn dưới sức nặng của ba chiếc vali
  Đang ở trong tình trạng (gì)
  matters under consideration
  những vấn đề đang được xem xét
  the car is under repair
  xe đang chữa
  to be under construction
  đang được xây dựng
  under these circumstances
  trong hoàn cảnh này
  under these conditions
  trong những điều kiện này
  Đang chịu tác động của ( ai/cái gì)
  He's very much under the influence of the older boys
  Nó chịu ảnh hưởng rất nhiều của những đứa trẻ lớn hơn
  Dùng (một cái tên nào đó)
  open a bank account under a false name
  mở một tài khoản ở ngân hàng dưới một cái tên giả
  Được xếp loại là (cái gì)
  Được trồng (cái gì)
  fields under wheat
  những cánh đồng trồng lúa mì

  Phó từ

  Ở phía dưới, về phía dưới
  the ship went under
  con tàu chìm nghỉm dưới nước
  Dưới, phụ; phục tùng
  to keep the people under
  dưới sự kiểm soát....; bắt nhân dân phục tùng
  Ngất, bất tỉnh she felt herself going under + cô ta cảm thấy sắp ngẫt
  Ít hơn

  Tính từ

  Dưới; ở bên dưới
  under jaw
  hàm dưới
  Dưới chuẩn
  an under dose of medicine
  liều thuốc không đủ mức


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X