• Thông dụng

  Danh từ

  Cạnh buồm, mép buồm
  Con đỉa
  to stick like a leech
  dai như đỉa
  (nghĩa bóng) kẻ bóc lột, kẻ hút máu
  (từ cổ,nghĩa cổ) thầy thuốc, thầy lang

  Ngoại động từ

  Cho đỉa hút máu

  Chuyên ngành

  Giao thông & vận tải

  cạnh buồm
  mép buồm

  Y học

  đỉa

  Giải thích VN: Động vật không xương sống có giác bám ở cả hai đầu cơ thể.

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  verb
  sponge*

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X