• /ˈpærəˌsaɪt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Kẻ ăn bám
  live as a parasite on society
  sống như một kẻ ăn bám vào xã hội
  (sinh vật học) động, thực vật ký sinh

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  hiện tượng parasit
  hiện tượng parazit

  Xây dựng

  ký sinh

  Y học

  ký sinh trùng
  accidental parasite
  ký sinh trùng ngẫu nhiên
  commensal parasite
  ký sinh trùng hội sinh
  ectophytic parasite
  ngoại ký sinh trùng thực vật
  ectozoic parasite
  ngoại ký sinh trùng động vật
  endophytic parasite
  nội ký sinh trùng thực vật
  entozoic parasite
  nội ký sinh trùng động vật
  hematozoic parasite
  ký sinh trùng máu
  intermittent parasite
  ký sinh trùng giãn đoạn
  parasite density
  mật độ ký sinh trùng
  parasite index
  chỉ số ký sinh trùng (sốt rét)
  pathogenic parasite
  ký sinh trùng gây bệnh
  specific parasite
  ký sinh trùng đặc thù
  spurious parasite
  ký sinh trùng vô hại ở người

  Điện lạnh

  dòng ký sinh (ở một mạch điện)
  dòng tạp

  Kỹ thuật chung

  nhiễu âm
  parasite static
  nhiễu âm, loạn âm

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  noun
  blessing

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X