• /legə´ti:/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người thừa kế

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  người được di tặng
  người được thừa kế
  người thừa kế di sản
  sole legatee
  người thừa kế (di sản) độc nhất

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X