• /¸ledʒi´biliti/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tính dễ đọc dễ xem, tính rõ ràng

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  tính dễ xem

  Kỹ thuật chung

  dễ đọc
  rõ ràng

  Kinh tế

  dễ xem
  tính dễ đọc
  tính rõ ràng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X