• /´leprikɔn/

  Thông dụng

  Danh từ

  Quỷ, ma, yêu tinh (thần thoại Ai-len)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  brownie , elfin , fairy , fay , gnome , nisse , pixie , sprite , dwarf , elf

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X