• Thông dụng

  Thành Ngữ

  let alone
  không kể đến, chưa nói đến, huống chi, huống hồ

  Xem thêm alone

  Kỹ thuật chung

  để yên

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X