• /´levəliη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự làm bằng phẳng, sự san bằng
  Sự làm cho ngang nhau; sự xoá bỏ mọi sự chênh lệch xã hội, sự làm cho bình đẳng

  Chuyên ngành

  Giao thông & vận tải

  nâng đường
  bench mark levelling
  nâng đường theo chuẩn xác định

  Xây dựng

  đo độ cao

  Kỹ thuật chung

  sự đo cao
  sự đo mức
  sự làm bằng
  sự nắn sửa
  sự nắn thẳng
  sự san bằng

  Địa chất

  sự đo cao trình, sự đo thủy chuẩn, sự làm bằng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X