• /bentʃ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Ghế dài
  park benches
  ghế ở công viên
  Bàn (của thợ mộc, thợ đóng giày)
  Ghế ngồi của quan toà; toà án
  to be raised to the bench
  được bổ nhiệm làm quan toà; được phong làm giám mục
  to be on the bench
  làm quan toà; làm giám mục
  the bench and the bar
  quan toà và luật sư
  Ghế ngồi ở nghị viện Anh (của từng nhóm)
  Bishops' bench
  Ghế ngồi của các giám mục (trong nghị viện Anh)

  Danh từ

  Cuộc trưng bày, cuộc triển lãm (chó)

  Ngoại động từ

  Trưng bày, triển lãm (chó)

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  bờ giữ nước
  máy cái công cụ
  thềm (sông, hồ)
  thêm bậc
  tầng (đai)
  tạo bậc

  Điện

  bàn thợ nguội

  Kỹ thuật chung

  bàn máy
  bàn thí nghiệm
  chemical bench
  bàn (thí nghiệm) hóa học
  bàn thợ máy
  bàn thợ mộc
  bệ
  bệ công tác
  bệ máy
  bờ bảo hộ
  bờ bảo vệ
  bờ đất
  con chạch
  lò bằng
  ghế dài
  giá máy
  giá thước
  bàn
  vỉa đường

  Địa chất

  bậc, tần

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X