• /¸laisən´si:/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người được cấp giấy phép, người được cấp môn bài, người được cấp đăng ký

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  người có giấy phép
  người có môn bài kinh doanh
  người được cấp giấy đăng ký (kinh doanh)
  người được cấp giấy phép
  người được cấp môn bài
  người được phép

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X