• /´laisənsə/

  Thông dụng

  Cách viết khác licensor

  Danh từ
  Người cấp giấy phép, người cấp môn bài, người cấp đăng ký

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X