• /´laisənsə/

  Thông dụng

  Cách viết khác licenser

  Như licenser

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  người cấp giấy phép
  người cấp môn bài
  người cấp môn bài kinh doanh
  người cho phép
  người nhượng quyền

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X