• Thông dụng

  Thành Ngữ

  life hung by a thread
  tính mệnh như treo đầu sợi tóc, tính mệnh như trứng treo đầu đẳng

  Xem thêm thread

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X