• /bai//

  Thông dụng

  Giới từ

  Gần, cạnh, kế, bên
  by the sea
  gần biển
  to sit by someone
  ngồi cạnh ai
  Về phía
  North by East
  hướng bắc hơi lệch về phía đông
  Qua, ngang qua, xuyên qua, dọc theo (chỉ hướng và chuyển động)
  to come by the fields, not by the roads
  đi xuyên qua các cánh đồng, chứ không dọc theo các con đường
  Vào lúc, vào khi, vào khoảng, vào quãng (chỉ thời gian)
  to attack by night
  tấn công vào đêm
  to withdraw by daylight
  rút vào lúc trời sáng
  by tomorrow
  khoảng ngày mai
  by this time
  vào lúc này
  Theo cách, bằng cách, theo từng
  to rent the house by the year
  cho thuê nhà theo từng năm
  to sell coal by the ton
  bán hàng theo từng tấn một
  step by step
  từng bước, dần dần
  Bằng, bởi, do
  the streets are lighted by electricity
  phố xá được thắp sáng bằng điện
  to travel by sea
  đi du lịch bằng đường biển
  to send something by post
  gửi vật gì bằng đường bưu điện
  by mistake
  do lỡ, do nhầm
  Theo như, phù hợp với
  by someone's leave
  theo sự cho phép của ai
  by article 3 of the Treaty
  theo điều 3 của hiệp ước
  Đến mức, đến khoảng
  the bullet missed the target by two inches
  viên đạn trượt mục tiêu khoảng hai insơ
  Trước
  to swear by Almighty God that...
  xin thề trước thượng đế là...

  Phó từ

  Gần
  nobody was by
  không có ai ở gần
  Qua
  to hurry by
  đi vội qua
  Sang một bên, ở bên; dự trữ, dành
  to put (lay, set) something by
  để cái gì sang một bên; để dành cái gì

  Cấu trúc từ

  by the by; by the way
  nhân đây, tiện thể
  by oneself
  một mình không có ai giúp đỡ
  to have something by one
  có vật gì trong tay
  by and by
  lát nữa thôi; ngay bây giờ
  by and large
  nhìn chung, nói chung, rút cục

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  bằng, bởi
  by formula
  bằng công thức
  by nomeans
  không có cách nào, không khi nào,
  by virtue of
  vì, do, theo

  Kỹ thuật chung

  bằng

  Kinh tế

  ghi có
  ghi có (vào tài khoản)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X