• Thông dụng

  Danh từ

  Tàu cứu đắm, xuồng cứu đắm

  Chuyên ngành

  Giao thông & vận tải

  canô cứu sinh

  Xây dựng

  tàu cứu đắm
  tàu cứu sinh

  Kinh tế

  quỹ cứu trợ
  tàu cứu hộ
  việc cứu trợ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X