• /´laiflisnis/

  Thông dụng

  Danh từ
  Sự không có sự sống, tính chất vô tri vô giác
  Tình trạng chết, tình trạng bất động
  Sự không có sinh khí, sự không sinh động

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X