• Kinh tế

  hệ thống thông tin lệnh giới hạn

  Giải thích VN: Hệ thống điện tử thông báo tin tức cho những người đăng ký các chứng khoán trái phiếu đã được mua bán trên các thị trường hiện hành nơi họ mua bán, cho biết về chuyên gia mua bán, số lượng các lệnh, giá đặt bán và giá đặt mua. Điều này giúp cho những người đăng ký mua được giá thích hợp nhất.

  hệ thống thông tin về lệnh định mức giá

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X