• Xây dựng

  giá giới hạn

  Kinh tế

  giá có giới hạn

  Giải thích VN: Giá trong lệnh có giới hạn. Thí dụ một khách hàng có thể đặt ra một lệnh có giới hạn để bán cổ phần với giá 45 hay mua với giá 40. Broker sẽ thực hiện lệnh theo giá có giới hạn này hay giá tốt hơn (bán từ 45 trở lên, mua từ 40 trở xuống).

  giá hạn định

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X