• /´limitə/

  Thông dụng

  Danh từ (kỹ thuật)

  Cơ cấu hạn chế
  acceleration limiter
  cơ cấu hạn chế gia tốc
  Bộ hạn chế
  noise limiter
  bộ hạn chế tạp âm

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  cơ cấu hạn chế, bộ hạn chế

  Cơ - Điện tử

  Cơ cấu hạn chế, bộ hạn chế

  Toán & tin

  giới hạn tử, bộ phanạ hạn chế

  Vật lý

  cấu giới hạn

  Điện

  đèn giới hạn
  tầng hạn biên

  Giải thích VN: Tầng hay mạch giới hạn biên độ tín hiệu ở mức quy định.

  Kỹ thuật chung

  bộ giới hạn
  ferrimagnetic limiter
  bộ giới hạn từ
  ferrite limiter
  bộ giới hạn dùng ferit
  lift limiter
  bộ giới hạn lực nâng
  noise pulse limiter
  bộ giới hạn xung tạp nhiễu
  peak limiter
  bộ giới hạn đỉnh
  speed limiter
  bộ giới hạn tốc độ
  stroke limiter
  bộ giới hạn lực nâng
  voltage limiter
  bộ giới hạn điện áp
  bộ hạn chế
  bộ xén
  mạch xén

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X