• /æk'selə'reiʃn/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự làm nhanh thêm, sự thúc mau, sự giục gấp
  Gia tốc

  Gia tốc

  acceleration of gravity
  (vật lý) gia tốc của trọng lực


  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sự tăng tốc, sự gia tốc, sự làm nhanh
  acceleration by powering
  sự tăng nhanh độ hội tụ bằng cách nâng lên luỹ thừa
  acceleration of convergence
  sự tăng nhanh độ hội tụ, gia tốc hội tụ
  acceleration of Corriolis
  sự tăng tốc Coriolit
  acceleration of gravity
  gia tốc trọng trường
  acceleration of falliing body
  sự tăng tốc gia tốc vật rơi
  acceleration of translation
  gia tốc tịnh tiến
  angular acceleration
  gia tốc góc
  average acceleration
  gia tốc trung bình
  centripetal acceleration
  gia tốc hướng tâm
  acceleration complementary acceleration
  sự tăng tốc Coriolit, gia tốc Coriolit
  instantaneous acceleration
  gia tốc tức thời
  local acceleration
  gia tốc địa phương
  normal acceleration
  gia tốc pháp tuyến
  relative acceleration
  gia tốc tương đối
  Standar gravitationnal acceleration
  gia tốc trọng trường tiêu chuẩn
  supplemental acceleration
  gia tốc tiếp tuyến
  total acceleration
  gia tốc toàn phần
  uniform acceleration
  gia tốc đều

  Xây dựng

  sự tăng nhanh

  Y học

  tăng tốc, gia tốc

  Kỹ thuật chung

  gia tốc

  Giải thích VN: Sự tăng hoặc giảm tốc độ.

  sự gia tốc
  sự tăng tốc
  acceleration of a falling body
  sự tăng tốc của vật rơi
  acceleration of corrolis
  sự tăng tốc Coriolit
  complementary acceleration
  sự tăng tốc Coriolit
  current-control acceleration, starting
  sự tăng tốc dòng
  reference sound acceleration
  sự tăng tốc âm thanh chuẩn
  sluggish acceleration
  sự tăng tốc chậm chạp (lì máy)
  tăng tốc
  acceleration (vs)
  sự tăng tốc
  acceleration device
  thiết bị tăng tốc
  acceleration distance
  khoảng cách tăng tốc
  acceleration factor
  hệ số tăng tốc
  acceleration jet
  tia phun tăng tốc
  acceleration jet
  vòi phun tăng tốc
  acceleration lane
  dải tăng tốc
  acceleration lane
  làm đường tăng tốc
  acceleration lane
  làn tăng tốc
  acceleration of a falling body
  sự tăng tốc của vật rơi
  acceleration of corrolis
  sự tăng tốc Coriolit
  acceleration stop
  sự dừng tăng tốc
  acceleration switch
  thiết bị chuyển mạch tăng tốc
  acceleration time
  thời gian tăng tốc
  acceleration tolerance
  sức chịu dựng lực tăng tốc
  complementary acceleration
  sự tăng tốc Coriolit
  current-control acceleration, starting
  sự tăng tốc dòng
  reference sound acceleration
  sự tăng tốc âm thanh chuẩn
  sluggish acceleration
  sự tăng tốc chậm chạp (lì máy)

  Kinh tế

  tăng tốc
  acceleration clause
  điều khoản tăng tốc độ trả nợ
  acceleration principle
  nguyên tắc tăng tốc

  Địa chất

  sự gia tốc, gia tốc

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X