• Kỹ thuật chung

  giá trị giới hạn
  lower limiting value
  giá trị giới hạn thấp nhất
  stepped limiting value
  giá trị giới hạn tăng dần
  stepped lower limiting value
  giá trị giới hạn dưới tăng dần
  stepped upper limiting value
  giá trị giới han trên tăng dần
  upper limiting value
  giá trị giới hạn trên
  giá trị tới hạn
  giới hạn dung sai

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X