• /´limitiη/

  Thông dụng

  Tính từ

  Định ra giới hạn
  money is a limiting factor
  tiền bạc là nhân tố định ra giới hạn

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  sự hạn chế, sự giới hạn

  Cơ - Điện tử

  Sự hạn chế, sự giới hạn

  Điện tử & viễn thông

  sự hạn chế

  Kỹ thuật chung

  giới hạn
  absorption limiting frequency-ALF
  tần số giới hạn hấp thụ
  AML (automaticmodulation limiting)
  sự giới hạn điều chế tự động
  automatic modulation limiting (AML)
  sự giới hạn điều chế tự động
  first limiting state
  trạng thái giới hạn thứ nhất
  hard limiting
  giới hạn cứng
  limiting accuracy
  độ chính xác giới hạn
  limiting amplifier
  bộ khuếch đại giới hạn
  limiting angle
  góc giới hạn
  limiting box
  khung giới hạn
  limiting case
  trường hợp giới hạn
  limiting circuit
  mạch giới hạn
  limiting concentration
  nồng độ giới hạn
  limiting condition
  điều kiện giới hạn
  limiting condition
  trạng thái giới hạn
  limiting control
  sự điều khiển giới hạn
  limiting creep stress
  ứng suất rão giới hạn
  limiting current
  dòng điện giới hạn
  limiting current
  dòng giới hạn
  limiting curve
  đường giới hạn
  limiting deformation
  biến dạng giới hạn
  limiting deviation
  độ lệch giới hạn
  limiting discharge
  lưu lượng giới hạn
  limiting distribution
  phân phối giới hạn
  limiting equilibrium
  sự cân bằng giới hạn
  limiting error
  sai số giới hạn
  limiting frequency
  tần số giới hạn
  limiting fuel assembly
  tổ hợp nhiện liệu giới hạn
  limiting gradient
  độ dốc giới hạn
  limiting gradient
  độ dốc không giới hạn
  limiting law
  định luật giới hạn
  limiting line
  đường giới hạn
  limiting moment
  mômen giới hạn
  limiting number
  số giới hạn
  limiting operation
  thao tác giới hạn
  limiting ordinal
  số siêu giới hạn
  limiting ordinal
  số siêu hạn giới hạn
  limiting overload current
  dòng quá tải giới hạn
  limiting oxygen index (LOI)
  chỉ số giới hạn ôxi
  limiting point
  điểm giới hạn
  limiting position
  vị trí giới hạn
  limiting quality
  mức chất lượng giới hạn
  limiting quality level
  mức chất lượng giới hạn
  limiting set
  tập giới hạn
  limiting set
  tập (hợp) giới hạn
  limiting set
  tập hợp giới hạn
  limiting settlement
  độ lún giới hạn
  limiting span
  nhịp giới hạn
  limiting state
  trạng thái giới hạn
  limiting state of stress
  trạng thái ứng suất giới hạn
  limiting strain
  biến dạng giới hạn
  limiting stress
  ứng suất giới hạn
  limiting surface
  bề mặt giới hạn
  limiting surface of yielding
  mặt giới hạn chảy dẻo
  limiting temperature
  nhiệt độ giới hạn
  limiting value
  giá trị giới hạn
  limiting value
  giới hạn dung sai
  limiting velocity
  tốc độ giới hạn
  limiting velocity
  vận tốc giới hạn
  limiting viscosity
  độ nhớt giới hạn
  limiting viscosity number
  chỉ số độ nhớt giới hạn
  limiting voltage
  điện áp giới hạn
  load limiting
  sự giới hạn tải
  LOI (limitingoxygen index)
  chỉ số giới hạn ôxi
  low limiting control action
  tác động điều khiển giới hạn dưới
  lower limiting deviation
  độ lệch giới hạn dưới
  lower limiting value
  giá trị giới hạn thấp nhất
  non-limiting
  không giới hạn
  OUTLIM (outputlimiting facility)
  phương tiện giới hạn xuất
  output limiting facility (OUTLIM)
  phương tiện giới hạn xuất
  pressure limiting characteristic
  đặc tính giới hạn áp suất
  pressure limiting valve or US proportioning valve
  van giới hạn áp suất
  second limiting state
  trạng thái giới hạn thứ hai
  self-limiting
  tự giới hạn
  soft limiting
  sự giới hạn mềm
  stepped limiting value
  giá trị giới hạn tăng dần
  stepped lower limiting value
  giá trị giới hạn dưới tăng dần
  stepped upper limiting value
  giá trị giới han trên tăng dần
  third limiting state
  trạng thái giới hạn thứ ba
  upper limiting deviation
  độ lệch giới hạn trên
  upper limiting quantile
  điểm phân vị giới hạn trên
  upper limiting value
  giá trị giới hạn trên
  variation limiting matrix
  ma trận giới hạn dao động
  velocity limiting control
  điều khiển giới hạn tốc độ
  hạn chế
  sự giới hạn
  AML (automaticmodulation limiting)
  sự giới hạn điều chế tự động
  automatic modulation limiting (AML)
  sự giới hạn điều chế tự động
  load limiting
  sự giới hạn tải
  soft limiting
  sự giới hạn mềm

  Kinh tế

  hạn chế

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X