• Toán & tin

  bộ trộn kênh

  Giải thích VN: Một thiết bị dùng để hòa hợp sự truyền thông tốc độ thấp vào một kênh tốc độ cao ở một đầu của tuyến liên kết. Một bộ đa công khác ở đầu kia của tuyến sẽ thực hiện quá trình ngược lại.

  Điện

  bộ tập chung đường truyền
  bộ tập trung từ xa

  Kỹ thuật chung

  bộ đa công

  Giải thích VN: Một thiết bị dùng để hòa hợp sự truyền thông tốc độ thấp vào một kênh tốc độ cao ở một đầu của tuyến liên kết. Một bộ đa công khác ở đầu kia của tuyến sẽ thực hiện quá trình ngược lại.

  bộ tập trung đường dây
  Line Concentrator Module (LCM)
  môđun bộ tập trung đường dây

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X