• /´kɔnsən¸treitə/

  Thông dụng

  Xem concentrate

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  máy cô

  Toán & tin

  bộ tập kết

  Giải thích VN: Là một thiết bị truyền thông tổ hợp các tín hiệu từ nhiều nguồn, như các thiết bị cuối trên mạng chẳng hạn, thành một hay nhiều tín hiệu trước khi gửi chúng đến đích.

  Điện lạnh

  máy tập trung

  Kỹ thuật chung

  bộ tập trung
  access concentrator
  bộ tập trung truy nhập
  Digital Concentrator (DIC)
  bộ tập trung số
  Digital Concentrator Measurement Unit (DCMU)
  khối đo bộ tập trung số
  Dual Attachment Concentrator (FDDI) (DAC)
  Bộ tập trung gắn kép (FDDI)
  line concentrator
  bộ tập trung đường dây
  line concentrator
  bộ tập trung từ xa
  Line Concentrator Module (LCM)
  môđun bộ tập trung đường dây
  loop wiring concentrator (LWC)
  bộ tập trung nối dây mạch vòng
  LWC (loopwiring concentrator)
  bộ tập trung nối dây mạch vòng
  nonblocking concentrator
  bộ tập trung không chặn
  remote concentrator
  bộ tập trung đường dây
  Remote Data Concentrator (RDC)
  bộ tập trung dữ liệu đầu xa
  remote exchange concentrator
  bộ tập trung tổng đài (điện thoại) ở xa
  signal concentrator
  bộ tập trung tín hiệu
  Single Attachment (Single- Attached) Concentrator (FDDI) (SAC)
  Bộ tập trung gắn đơn (FDDI hoặc CDDI)
  stand alone line concentrator
  bộ tập trung các đường (điện thoại) tự lập
  telegraph concentrator
  bộ tập trung điện báo
  wire concentrator
  bộ tập trung đường dây
  bộ tập trung, máy cô đặc

  Giải thích EN: 1. a device that concentrates power into a generator.a device that concentrates power into a generator.2. a device used to consolidate materials, or a plant where materials are consolidated.a device used to consolidate materials, or a plant where materials are consolidated. Giải thích VN: 1. thiết bị tập trung điện vào trong máy phát. 2. Thiết bị dùng để hợp nhất các chất liệu, hoặc là bình cô đặc các chất.

  Kinh tế

  thiết bị bốc hơi
  open concentrator
  thiết bị bốc hơi hở

  Địa chất

  máy cô đặc, máy tuyển tinh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X