• Toán & tin

  số dòng
  line number editing
  sự biên tập số dòng
  line number editing
  sự soạn thảo số dòng
  số chỉ dòng
  line number access
  sự truy cập số chỉ dòng
  relative line number
  số chỉ dòng tương đối
  vị trí dòng

  Xây dựng

  số đường

  Kỹ thuật chung

  số hiệu dòng
  fixed-line number
  số hiệu dòng cố định

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X